ائمه اطهار (صلوات الله عليهم اجمعين) كانون هدايت بشرند
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در اين مقاله از يكي از فرازهاي زيارت جامعه ي كبيره بهره گرفته شده و بر نقش مهم ائمه بر هدايت انسانها و اينكه چه كساني جزء مومنان واقعي اند اشاره شده است و نيز نشانه هاي اهل ايمان چيست بيان شده است